Carboner

Posted

Carboner

Oficis tradicionals del Baix Empordà: Carboner.

Joaquim Royo, Pepet Salvador, Alfons Saballs i en Sasarols, carboners de Les Gavarres (Calonge, 1920 ca.). Autor desconegut. Servei d’Arxiu Municipal de Palamós (SAMP, Col. Família Cama Saballs).