La manufactura del suro

Posted

La manufactura del suro

Oficis tradicionals del Baix Empordà: La manufactura del suro.

Fàbrica de Trefinos S.A. (Palafrugell, 1930) Autor desconegut. Procedència: Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP, col•lecció Lluís Romero Bonany).