La Terrisseria

Posted

La Terrisseria

Oficis tradicionals del Baix Empordà: La Terrisseria.

Terrisseria Unión Obrera de Alfareros (La Bisbal, 1914). Autor: Emili Casas Masbernat. Procedència: Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE, Fons Emili Casas) i Terracotta Museu.