Manifest de Sidillà

Posted

Manifest de Sidillà

L’Institut d’Estudis del Baix Empordà (IEBE), davant la resolució CLT/2365/2013 de 30 d’octubre (DOGC n. 6501 de 14.11.2013) per la qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha arxivat l’expedient de declaració de monument historicoartístic de l’església de Sant Romà de Sidillà (municipi de Foixà), vol fer un clam en defensa d’aquest monument pre-romànic i del poblat medieval del seu entorn immediat. El considerem un dels conjunts de més alt valor i interès arqueològic, arquitectònic i històric, no tan sols de la comarca sinó de tot el país, que mereix ser protegit, rehabilitat i estudiat. La seva pèrdua o destrucció constituiria un atemptat irreparable contra el patrimoni cultural català.

Per tots aquests motius l’IEBE

MANIFESTA:

1.- Atès que la resolució esmentada diu literalment que “s’aixeca la suspensió de les llicències municipals de parcel•lació, urbanització o demolició en la zona afectada”, és evident que es rebaixa substancialment el nivell de protecció del conjunt històric de Sidillà, el qual, tot i restar encara emparat legalment pel fet de constar en la categoria de restants béns integrants del patrimoni cultural català, queda en una situació extremament vulnerable en el sentit més físic del terme, cosa que podria desembocar en la seva total desaparició en pocs anys si no s’emprenen les mesures oportunes per evitar-ho. En aquest sentit, l’IEBE insta l’Ajuntament de Foixà per tal que promogui amb tota celeritat la catalogació del conjunt de Sidillà com a Bé Cultural d’Interès Local, sense renunciar, és clar, a una futura declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

2.- Volem recordar que el patrimoni cultural el constitueixen no sols els grans monuments representatius del poder (catedrals, monestirs, castells, palaus, etc.) que tenen una rellevància evident, sinó també els testimonis de la vida quotidiana, de les classes socials menys afavorides, que configuren la nostra història en tota la seva rica diversitat. El poble oblidat de Sidillà, com a monument i jaciment arqueològic, n’és un exemple excepcional, per la qual cosa considerem fora de tot dubte el seu interès cultural i científic i per aquesta raó sol•licitem el màxim nivell de protecció.

3.- L’estat lamentable que avui presenta el conjunt de Sidillà, perdut entre les dunes i el bosc, es deu a múltiples factors, entre els quals no és el menor la desídia i el menyspreu de les diverses administracions, que l’han oblidat sistemàticament durant decennis. Recordem que ja als anys 1960 el Dr. Miquel Oliva, eminent arqueòleg, va intentar promoure, sense èxit, el seu estudi, excavació i consolidació. Posteriorment han estat múltiples les iniciatives particulars o de col•lectius encaminades a aconseguir la seva preservació, tot plegat per arribar a la incoació d’un expedient que trenta-un anys més tard es clou de forma negativa. L’IEBE sol•licita al Departament de Cultura que rectifiqui la seva decisió i que es comprometi en la posada en valor de tot el conjunt de Sidillà.

4.- Amb la voluntat de protegir, dignificar i estudiar el conjunt de Sidillà, l’IEBE proposa la creació d’una Plataforma Cívica en la qual hi tinguin cabuda les administracions (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat,…) i també les entitats i associacions de defensa del patrimoni, veïns i propietaris de la zona afectada i tots els ciutadans que s’hi vulguin adherir.

Pensem que el salvament de Sidillà és tant o més una qüestió de voluntats que de recursos o aportacions materials, que també calen. Sidillà ha de ser, en un futur proper, un conjunt arquitectònic i arqueològic incorporat als itineraris del ric patrimoni cultural del Baix Empordà.

L’IEBE, en el seu deure i voluntat de promoure la preservació, estudi i difusió del patrimoni cultural per ajudar a generar una societat més culta on convergeixin inquietuds i visió de futur, fa una crida enèrgica a la ciutadania i a les administracions competents per resoldre, amb urgència, la situació, molt preocupant, en què es troba el conjunt de Sidillà.

INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ

Sidillà, dissabte 30 de novembre de 2013