Volum 1

Posted

vol1VOLUM 1
Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
I.S.B.N.: 84-500-5140-1   Dipòsit legal: GI-56-1982

269 p.  Imprès a Gràfiques Bigas, desembre 1981

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

JAUME AYMAR I RAGOLTA
L’església parroquial de Sant Martí de Calonge
pp 1-91

LLUÍS BATLLE I PRATS
La reducció de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Mont-ràs, Llofriu i Palamós pp 92-99

JOSEP CALZADA I OLIVERAS
La contenció de la Vall d’Aro pp 101-120

JOSEP CALZADA I OLIVERAS
Més sobre el diploma de Carloman al bisbe Teotari pp 121-126

PERE CANER I ESTRANY
Fonts, pons i pous de glaç Calonge pp 127-138

MARIA-MERCÈ COSTA
Palamós medieval: aspectes de la defensa de la vila pp 139-154

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
El salvament (Sant Feliu de Guíxols) pp 155-175

LLUÍS ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, NÈSTOR SANCHIZ i JOAN SANCHIZ
Recollida de materials arqueològics a Sant Feliu de Guíxols pp 177-201

JAUME MARQUÈS I CASANOVAS
Consideracions sobre l’origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols pp 203-207

LLUÍS PALLÍ i CARME LLOMPART
Geologia del Montgrí pp 209-265