Volum 2

Posted

vol2VOLUM 2
Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
I.S.B.N.: 84-398-0030-4   Dipòsit legal: GI-915-1983

379 p.  Imprès a Gràfiques Bigas, novembre 1983

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Tècnica constructiva en els sepulcres megalítics de l’Empordà
pp 13-27

MIQUEL-DÍDAC PIÑERO I COSTA, BENJAMÍ BOFARULL I GALLOFRÉ I PERE GARRIGA I TERRIDAS
Introducció a l’estudi del mapa arqueològic del terme d’Albons pp 29-40

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Ceràmica hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant Feliu de Guíxols pp 41-60

JOAN BADIA I HOMS
Notícia sobre restes d’esglésies romàniques descobertes al Baix Empordà pp 61-80

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols pp 81-123

JOSEP CLARA I RESPLANDIS
Nicolau Matas pintor de Sant Feliu de Guíxols pp 125-139

AGUSTÍ ALCOBERRO I PERICAY
La Bisbal d’Empordà durant la Guerra de Separació pp 141-182

JOAN TORRENT I FÀBREGAS
L’ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. El col·legi Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga pp 183-242

ÀNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO
Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939) pp 243-302

JAUME AYMAR I MONTSERRAT DARNACULLETA
Les carmelites de la Caritat a Calonge (1894-1910) pp 303-348

JOSEP SERRATS I ARNAU
El futbol guixolenc al llarg del temps (1913-1980)
pp 349-364

JOAN VILARET I MONFORT
Les monedes de cooperativa de Sant Feliu de Guíxols
pp 365-375