Volum 3

Posted

vol3VOLUM 3
Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
I.S.S.N.: 0212-8543   Dipòsit legal: GI-992-1984

214 p.  Imprès a Gràfiques Bigas, desembre 1984

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

JOAN BADIA I HOMS
Una peça singular d’època romana trobada a Llafranc
pp 1-10

JOSEP CALZADA I OLIVERAS I LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Sant Feliu l’Africà i Sant Feliu de Guíxols pp 11-70

JOSEP MARIA MARQUÈS I PLANAGUMÀ
La senyoria eclesiàstica de Sant Sadurní de l’Heura, fins al 1319 pp 71-106

MARIA VILAR I BONET
Estudi de capítols per la lluïció jurisdiccional de Calonge pp 107-116

JAUME AYMAR I RAGOLTA
L’ermita de Sant Daniel de Calonge pp 117-128

JOAN TORRENT I FÀBREGAS
Morfologia urbana guixolenca. Els carrers en forma de conca pp 129-142

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Autoritats municipals i eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols, des del 1800 fins avui pp 143-188

JOAN BADIA I HOMS
Josep Pella i Forgas, precursor de la investigació arqueològica a l’Empordà pp 189-199

JOSEP CLARA I RESPLANDIS
La maçoneria a Calonge (1886-1894) pp 201-214