Volum 4

Posted

vol4VOLUM 4
Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
I.S.S.N.: 0212-8543   Dipòsit legal: GI-913-1985

226 p.  Imprès a Gràfiques Bigas, desembre 1985

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
Sepulcre paradolmènic del turó de l’àliga (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà)
pp 9-16

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS, JOAN BADIA I HOMS I ALBERT RECASENS I PUJOL
Un tema d’apassionant actualitat arqueològica. Una altra vegada la Fonollera i l’emplaçament de Cypsela com a conseqüència de les nostres troballes recents pp 17-36

FRANCISCO Y MARÍA JOSÉ SALA
Memorias históricas de la villa de San Feliu de Guíxols desde su fundación hasta el siglo XIX de la era cristiana pp 37-134

JOSEP MARIA CERVERA I JOSEP MARIA MARQUÈS
Nota sobre un catecisme del segle XVIII, de Sant Feliu de Guíxols pp 135-143

PERE CANER I ESTRANY †
Barraques, forns i peroles de Calonge pp 145-152

JOSEP CLARA I RESPLANDIS
El tren de Palamós i la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Empordà (1936-1939) pp 153-179

ÀNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO
La Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939) pp 181-226