Volum 5

Posted

vol5VOLUM 5
Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà
I.S.S.N.: 0212-8543   Dipòsit legal: GI-870-1986

221 p.  Imprès a Gràfiques Bigas, novembre 1986

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX:

LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
La cova d’en Pere (Santa Cristina d’Aro)
pp 7-14

JOSEP CASAS I GENOVER
Excavacions a la vil·la romana de Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà) pp 15-77

M. CRUSAFONT I SABATER
Identificació del diner de Sant Feliu de Guíxols pp 79-86

JOSEP MARIA MARQUÈS I PLANAGUMÀ
Dades sobre el temple monàstic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s.XV-XVII) pp 87-112

LLUÍS ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, JOAN SANCHIZ I NÈSTOR SANCHIZ
Troballes del segle XVII en els carcanyols d’una casa guixolenca pp 113-140

BENET JULIÀ I FIGUERAS
Afliccions econòmiques dels guixolencs, després de la Guerra de Successió pp 141-150

JOAN TORRENT I FÀBREGAS
El bombardeig de Sant Feliu (1747) i «el Fortí» pp 151-175

JOSEP CLARA I RESPLANDIS
Participació guixolenca en l’aixecament federal del 1869 pp 177-191

JOSEP CLARA I RESPLANDIS
Els maçons de Palafrugell pp 193-199

PERE CANER I ESTRANY †
Oficis desapareguts o en vies de desaparèixer, a Calonge pp 201-216