El dissabte 2 de desembre de 2023 a les 10’30 h, tindrà lloc l’assemblea anual de l’Institut a l’Espai Canet, a Canet de la Tallada, acollits per l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà. L’assemblea constarà de quatre punts a l’ordre del dia: 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior; 2.- Informe de Tresoreria i Estat de comptes; 3.- Informe de presidència i 4.-Torn obert de paraules.

A les 12 h, està prevista la presentació del volum 42 dels Estudis del Baix Empordà, que compta amb el suport de la Diputació de Girona i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU).

Fotografia de la portada del volum 42 dels Estudis del Baix Empordà