Volum 01 (1981)

Volum 01

En aquest volum:

 • Fe de vida i d’anhel.
 • L’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
 • La reducció de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Mont-ràs, Llofriu i Palamós.
 • La contenció de la Vall d’Aro.
 • Més sobre el diploma de Carloman al bisbe Teotari.
 • Fonts, ponts i pous de glaç de Calonge.
 • Palamós medieval: aspectes de la defensa de la vila.
 • El Salvament.
 • Recollida de materials a arqueològics a Sant Feliu de Guíxols.
 • Consideracions sobre l’origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
 • Geologia del Montgrí.
Categoria:

INTRODUCCIÓ

Fe de vida i d’anhel.

L’Institut d’Estudis del Baix Empordà, inscrit al Patronat Provincial de Cultura «Francesc Eiximenis» de la Diputació de Girona, té per finalitat essencial Publicar una revista de temes d’investigació diversa referits a la comarca del Baix Empordà.

Per això, malgrat tenir aprovats els seus estatuts des de l’11 de maig proppassat i d’haver assistit com a Entitat invitada a les reunions del Patronat des de l’any 1978, no ha volgut donar notícia de la seva existència fins avui que presenta aquest volum, primer fruit de la seva fe de vida.

El treball callat i constant ria d’ésser la seva manera d’actuar. L’Institut no persegueix guanys crematístics, ni faramalla enaltidora de valors personals. Somnia i treballa desinteressadament per assolir objectius culturals que, des d’ara, ofereix a la comarca i als estudiosos en general; per contra, defuig els focs artificials anunciadors de fites prometedores, que sovint resulten deficients o flors d’un dia. Per tant, l’Institut haurà reeixit si la seva tasca és durable i valuosa, i podrà considerar-se fracassada si resulta irregular o migrada.

Promet tenir les portes obertes de bat a bat als treballs d’investigació seriosa i procurarà editar-los, si no amb un luxe que avui no és al seu abast, sí almenys amb la dignitat que mereixen temes com els que enclou el present volum; els seus autors, si volen entrar a l’Institut, seran rebuts amb goig i afecte.

És obvi que publicacions com aquesta tenen difusió limitada i, per tant, acostumen a ser d’economia deficitària. Entenent-ho així, i amb el desig de promocionar-les donada l’alta finalitat cultural que representen, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona les patrocinen substancialment. Però per a continuar el camí tot just iniciat, l’Institut demana ajut i escalf dels Municipis, de les Corporacions, de les Entitats i també dels particulars de la comarca i dels que per ella s’interessen. D’ací la importància que dóna a la llista dels subscriptors que van inscrits al final del present volum. Perquè l’Institut, bé que actuarà independentment dels Ajuntaments i dels partits polítics, pot col·laborar a llurs iniciatives quan persegueixin la defensa del patrimoni monumental, artístic i cultural de la comarca.

Aclaracions que, en iniciar les seves activitats, l’Institut desitja fer públiques per tal de deixar ben fixats els seus objectius preferents. Els seus anhels.

Per últim, l’Institut d’Estudis del Baix Empordà també desitja tenir contacte i bones relacions amb tots els centres culturals i els mitjans de comunicació —especialment de la comarca—, els treballs dels quals valora molt positivament per l’esforç constant que representen.

NOTES

1. L’Institut d’Estudis del Baix Empordà fa constar el seu agraïment al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i a la Ponència de Cultura de la Diputació de Girona per les aportacions concedides, sense les quals el present volum no hauria estat possible; de la qual cosa vol deixar-ne constància.

2. Oficialment l’estatge social de l’Institut és al tercer pis del que fou monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, local deixat per l’Ajuntament de la ciutat esmentada. Per efectes de comunicació, però, és recomanable adreçar-se a l’estatge del president, Velàzquez, 11, Sant Feliu de Guíxols, tel. 32 09 49.

3. El dibuix de la portada és tret de la fig. 13, pàg. 190 del present volum, i l’escut de la contra-portada és obra de Nèstor Sanchiz.

ÍNDEX

 

L’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

Jaume Aymar i Ragolta (01-92).

Llegir PDF

 

La reducció de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Mont-ràs, Llofriu i Palamós.

Lluís Batlle i Prats (93-100).

Llegir PDF

 

La contenció de la Vall d’Aro.

Josep Calzada i Oliveras (101-120).

Llegir PDF

 

Més sobre el diploma de Carloman al bisbe Teotari.

Josep Calzada i Oliveras (121-126).

Llegir PDF

 

Fonts, ponts i pous de glaç de Calonge.

Pere Caner i Estrany (127-138).

Llegir PDF

 

Palamós medieval: aspectes de la defensa de la vila.

Maria-Mercè Costa (139-154).

Llegir PDF

 

El Salvament.

Lluís Esteva Cruañas (155-176).

Llegir PDF

 

Recollida de materials a arqueològics a Sant Feliu de Guíxols.

Lluís Esteva i Cruañas, Josep Escortell i Cerqueda, Nestor Sanchiz i Guerrero, Joan Sanchiz i Guerrero (177-202).

Llegir PDF

 

Consideracions sobre l’origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Jaume Marquès i Casanovas (203-208).

Llegir PDF

 

Geologia del Montgrí.

Lluís Pallí i Buxó, Carme Llopart i Díaz (209-265).

Llegir PDF

FITXA DEL LLIBRE

Volum: 01

Editorial: Institut d’Estudis del Baix Empordà.

Any de publicació: 1982.

Idioma: Català.

Enquadernació: Tapa tova.

Nro de pàgines: 286.

ISBN: 84-500-5140-1

Dipòsit legal: GI-56-1982

Descarrega PDF

AUTORS/ES

Publiquen en aquest volum:
 • Carme Llopart i Díaz
 • Jaume Aymar i Ragolta
 • Jaume Marquès i Casanovas
 • Joan Sanchiz i Guerrero
 • Josep Calzada i Oliveras
 • Josep Escortell i Cerqueda
 • Lluís Batlle i Prats
 • Lluís Esteva i Cruañas
 • Lluís Pallí i Buxó
 • Maria-Mercè Costa
 • Nestor Sanchiz i Guerrero
 • Pere Caner i Estrany
Go to Top